De informatie op deze website en bijbehorende ebook, filmpjes/afbeeldingen enz. is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De gezondheidseffecten van Candida of andere in dit vermelde micro-organismen en/of bronnen van ziekten alsmede de genoemde oplossingen hiertegen zoals leefstijl- en voedingsadviezen en therapieën zoals de fotonen therapie van Herstart je gezondheid zijn niet voldoende wetenschappelijk bewezen. Alle gestelde (medische) claims berusten enkel en alleen op meningen en ervaringen van de schrijver. Lezers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Lezers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt lezers geadviseerd contact op te nemen met hun eigen arts of het noodnummer.