Ziekte van Lyme symptomen checklist

• Huiduitslag
• Vermoeidheid
• Gewrichtspijn
• Griepachtige symptomen
• Slaapstoornissen
• Cognitieve achteruitgang
• Wijzigingen in het zicht
• Andere neurologische problemen
• Hartproblemen
• Stemmingswijzigingen
• Pijn
 
 

De ziekte van Lyme heeft veel mogelijke symptomen.


Het is een in de medische  wereld te weinig gedocumenteerde ziekte, waar te weinig onderzoek naar gedaan is. Het is een ziekte die overgebracht wordt door spirocheetbacteriën. De spiraalvormige bacterie, borrelia burgdorferi en andere borelliavarianten, worden overgebracht door teken. Het uitgebreide gamma aan symptomen van de ziekte van Lyme bootsen die van vele andere kwalen na (of is lyme een werkelijke onderliggende oorzaak van veel reguliere 'ziektebeelden' ?).
ziekte van lyme
 

Bloedonderzoek ziekte van Lyme

Helaas zijn er veel zaken die het moeilijk maken om een lyme diagnose te stellen. Daarom is er een discussie gaande van artsen die geloven dat chronsche lyme niet bestaat. Teken kunnen ook andere ziekte veroorzakende bacteriën, virussen en parasieten overbrengen.

Deze staan bekend als co-infecties. De geografische spreiding van de teken die lyme overbrengen wordt steeds groter. Lyme is de vijfde meest gerapporteerde meldingsplichtige ziekte, met een geschatte 10.000 nieuwe vastgestelde gevallen per jaar. Maar volgens sommigen suggereren de schattingen dat lyme veel te weinig gerapporteerd zou worden.


 

Ziekte van Lyme sypmtomen lange termijn


- Vermoeidheid
- Pijnklachten
- Slechte gezondheid

Sommige studies schatten dat er elk jaar tot 100.000 gevallen van lyme zouden kunnen zijn in de Nederland. De meeste mensen met lyme die onmiddellijk behandeld worden (binnen 3 dagen) met drie weken antibiotica hebben een goede prognose. 

Maar als u niet behandeld wordt direct na de infectie, dan wordt lyme moeilijker te behandelen tegen lyme zoals ik persoonlijk ook heb ervaren in mijn 10 jaar durende zoektocht naar genezing van mijn symptomen van de ziekte van lyme. Binnen enkele dagen na de beet kan de bacterie naar uw centrale zenuwstelsel, spieren, gewrichten, ogen en hart gemigreerd zijn.


Verloop ziekte van Lyme


Lyme wordt soms in drie categorieën opgedeeld: acuut, vroege verspreiding en late verspreiding. Maar de voortgang van de ziekte kan verschillen per individu en niet iedereen doorloopt elk stadium. Elk individu reageert anders op de ziekte van Lyme. U kunt sommige of alle symptomen hebben. Uw symptomen kunnen ook in ernst variëren. Lyme is een multisysteem ziekte. 


 
symptomen ziekte van lyme
 


Eerste symptomen ziekte van Lyme


Huiduitslag
De kenmerkende uitslag van een tekenbeet bij Lyme lijkt op een solide rode ovaal of een roos. Deze kan overal op uw lichaam voorkomen na een beet van een teek. De roos heeft een centrale rode vlek, omgeven door een duidelijke wijde rode cirkel aan de buitenzijde. 

De uitslag is vlak en jeukt gewoonlijk niet. Het is een teken dat de infectie zich verspreidt in uw huidweefsels. De uitslag verspreidt zich en verdwijnt dan langzaam, zelfs wanneer u niet behandeld wordt. Dertig procent of meer van de mensen met de ziekte van Lyme herinnert zich niet dat ze de uitslag gehad hebben.

ziekte van lyme

Nog minder mensen herinneren zich dat ze een teek gehad hebben. Schattingen hierover variëren tussen 20 en 50 procent. Teken hebben in het nimfstadium de grootte van een maanzaadje en de beten zijn gemakkelijk te missen. De initiële rode uitslag verschijnt gewoonlijk op de plaats van de beet binnen 1 tot 30 dagen. Gelijksoortige, maar kleinere uitslag kan drie tot vijf  weken later verschijnen, terwijl de bacterie zich door het weefsel verspreidt.

Soms is de uitslag niet meer dan een rode vlek. Hij kan ook andere vormen aannemen, waaronder ook een verhoogde uitslag of blaren. Als u uitslag heeft, dan is het belangrijk om er een foto van te nemen en een arts te raadplegen om dit snel te laten behandelen. 

SAMENVATTING: Als u een vlakke uitslag ziet die de vorm heeft van een ovaal of roos op uw lichaam, dan kan dit om lyme gaan. Raadpleeg uw arts. 
 

Vermoeidheid
Of u nu een tekenbeet ziet of de klassieke uitslag van lyme, de vroege symptomen zijn waarschijnlijk griepachtig. Symptomen zijn vaak cyclisch, ze komen en gaan om de paar weken.

Vermoeidheid, uitputting en gebrek aan energie zijn de meest voorkomende symptomen. De vermoeidheid van lyme kan anders lijken dan gewone vermoeidheid, waarbij u een activiteit kan aangeven die daar de oorzaak van is.

Deze vermoeidheid lijkt uw lichaam over te nemen en kan ernstig zijn. Het kan zijn dat u opeens het gevoel krijgt dat u gedurende de dag een dutje nodig heeft, of dat u een of meerdere uren langer moet slapen dan gebruikelijk. In een studie gaf ongeveer 84 procent van de kinderen met lyme aan zich vermoeid te voelen. In een studie over volwassenen met lyme uit 2013, gaf 76 procent aan zich vermoeid te voelen.

Soms wordt de vermoeidheid die gepaard gaat met de ziekte van lyme verkeerd gediagnosticeerd als chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie of depressie. In sommige gevallen bij de ziekte van lyme, kan de vermoeidheid tot ernstige beperking leiden.

SAMENVATTEND: Extreme vermoeidheid is een vaak voorkomend symptoom van lyme.
 

Pijnlijke, stijve of gezwollen gewrichten
Gewrichtspijn en stijfheid, vaak intermitterend, zijn vroege tekenen van lyme. Uw gewrichten kunnen ontstoken zijn, warm aanvoelen, pijnlijk of gezwollen zijn. U kunt ook last hebben van stijfheid en een beperking van het bewegingsbereik in sommige gewrichten. Pijn kan zich verplaatsen. Soms kunnen uw knieën pijn doen, terwijl het soms ook uw nek of hielen kunnen zijn. U kunt ook last krijgen van bursitis.

Bursae zijn de dunne kussentjes tussen het bot en de omgevende weefsels. De pijn kan ernstig en voorbijgaand zijn. Er kan ook meer dan een gewricht aangetast zijn. Vaak zijn de grote gewrichten hierbij betrokken.Mensen wijzen gewrichtsproblemen vaak toe aan leeftijd, genetische factoren of sport. Lyme zou aan dit lijstje toegevoegd moeten worden, aangezien de statistieken het volgende aangeven:

• Een studie schat dat 80 procent van de mensen met onbehandelde lyme spier –en gewrichtssymptomen heeft.
• Vijftig procent van de mensen met onbehandelde lyme heeft intermitterende episoden van artritis.
• Twee derde van de mensen heeft zijn eerste episode van gewrichtspijn binnen zes maanden na de infectie.
• Het gebruik van ontstekingsremmende medicijnen kan het echte aantal van mensen met zwelling van de gewrichten maskeren.

SAMENVATTING: Gewrichtspijn die komt en gaat, of van het ene naar het andere gewricht gaat, kan een teken van lyme zijn. 
 

Hoofdpijn, duizeligheid en koorts
Andere vaak voorkomende griepachtige symptomen zijn hoofdpijn, duizeligheid, koorts, spierpijn en malaise. Ongeveer 50 procent van de mensen met de ziekte van Lyme hebben griepachtige symptomen binnen een week na de infectie. Uw symptomen kunnen licht zijn en het kan zijn dat u niet denkt aan lyme als oorzaak.

Wanneer er koorts optreedt bijvoorbeeld, dan is deze gewoonlijk laag. Het is dus zo dat het moeilijk kan zijn om griepachtige symptomen van lyme te onderscheiden van een gewone griep of virale infectie. Maar, in tegenstelling tot een virale koorts, kunnen de griepachtige symptomen bij lyme bij sommige mensen komen en gaan. Hier vindt u enkele statistieken uit verschillende studies bij patiënten met lyme:

• Achtenzeventig procent van de kinderen gaf bij een studie aan hoofdpijn te hebben.
• Achtenveertig procent van de volwassenen met lyme gaf in een studie aan hoofdpijn te hebben.
• Eenenvijftig procent van de kinderen met lyme gaf  aan zich duizelig te voelen.
• In 2013 had 30 procent van de volwassenen met lyme last van duizeligheid.
• Negenendertig procent van de kinderen met lyme verklaarde last te hebben van koorts en zweten.
• Bij de volwassenen met lyme, verklaarde 60 procent last te hebben van koorts in een studie uit 2013.
• Drieënveertig procent van de kinderen met lyme gaf aan nekpijn te hebben.
• Een kleiner aantal van kinderen met lyme gaf aan keelpijn te hebben.

SAMENVATTING: Lichte, periodiek terugkerende griepsymptomen kunnen een teken van lyme zijn. 
 
pijn door ziekte van lyme
 

Nachtelijk zweten en slaapstoornissen
Slaapstoornissen komen vaak voor bij lyme. Het kan zijn dat u wakker wordt van gewrichtspijn ‘s nachts. Uw lichaamstemperatuur kan fluctueren en u kunt wakker worden door nachtelijk zweten of rillingen. Uw gezicht en hoofd kunnen aanvoelen alsof u bloost. Er zijn verschillende statistieken uit studies: 

• In een studie uit 2013, gaf 60 procent van de volwassenen met vroege lyme aan last te hebben van nachtelijk zweten en rillingen.
• Dezelfde studie gaf aan dat 41 procent leed aan slaapstoornissen.
• Vijfentwintig procent van de kinderen met lyme gaf aan dat hun slaap verstoord was

SAMENVATTING: Slaapstoornissen komen vaak voor bij de ziekte van Lyme, hetzelfde geldt voor nachtelijk zweten en rillingen. 
 

Cognitieve achteruitgang
Er zijn vele soorten en graden van cognitieve stoornissen en ze kunnen angstwekkend zijn. Het kan zijn dat u merkt dat u zich moeilijk kan concentreren op school of op het werk. Dat geheugen kan soms minder goed kan werken terwijl dat vroeger niet het geval was hoort ook bij de symptomen van de ziekte van Lyme.

Het kan zijn dat u moeite moet doen om u een bekende naam te herinneren. Het kan zijn dat u het gevoel krijgt dat u informatie minder snel kan verwerken. Het kan zijn dat u tijdens het rijden of bij het nemen van het openbaar vervoer vergeet hoe u er moet komen. Of dat u in de war bent over waar u bent en waarom. 

Het kan zijn dat u naar de winkel gaat om boodschappen te doen maar compleet vergeet waar u naar op zoek moest gaan. Het kan zijn dat u dit eerst toewijst aan stress of aan uw leeftijd, maar de achteruitgang in uw capaciteiten kan u zenuwachtig maken. Hier zijn enkele statistieken:

• Vierenzeventig procent van de kinderen met onbehandelde lyme verklaart cognitieve problemen te hebben.
• Vierentwintig procent van de volwassenen met vroege lyme verklaart te lijden aan concentratieproblemen.
• Bij latere lyme, verklaart 81 procent van de volwassenen aan geheugenverlies te lijden. 

SAMENVATTING: De lymebacterie kan uw hersenen en mentale processen aantasten. 
 

Stemmingswijzigingen
Lyme kan een invloed hebben op uw stemming. U kunt geïrriteerder, zenuwachtig of depressief worden. Eenentwintig procent van de patiënten met vroege lyme gaf geïrriteerdheid aan als symptoom. Tien procent van de patiënten met lyme in dezelfde studie rapporteerde angstgevoelens.

SAMENVATTING: Stemmingswisselingen kunnen een symptoom van de ziekte van Lyme zijn. 
 

Onverklaarbare pijn en andere gewaarwordingen
Sommige mensen met lyme kunnen scherpe pijn hebben aan de ribben of op de borst, waardoor ze naar een spoedgevallendienst gaan met vermoedens van een hartprobleem.Wanneer er geen probleem ontdekt wordt na de gebruikelijke testen, zal de diagnose van de spoedgevallendienst een ongeïdentificeerde “musculoskeletale” oorzaak aangeven.

U kunt ook rare gewaarwordingen hebben zoals tintelen of een kruipend of verdoofd gevoel van de huid, of jeuk. Andere symptomen hebben te maken met de hersenzenuwen.

• Oorsuizen (tinnitus). Tinnitus kan vervelend zijn, vooral als het tijd is om te gaan slapen en dit steeds luider lijkt te worden terwijl u probeert om in slaap te komen. Ongeveer 10% van de mensen met lyme ervaart dit.
• Gehoorverlies. Een studie gaf aan dat 15% van de patiënten met lyme gehoorverlies had.
• Pijn in de kaken of tandpijn die niet verbonden is met echte aantasting of infectie van de tanden. 

SAMENVATTING: symptomen van de ziekte van Lyme kunnen ook zijn: onverklaarbare gewaarwordingen of pijn. 
 

ziekte van lyme

Regressie en andere symptomen bij kinderen
Kinderen maken de grootste groep uit van de lymepatiënten. Een studie van de CDC van gerapporteerde gevallen van lyme tussen 1992–2006 toonde aan dat de meeste nieuwe gevallen van de ziekte voorkomen bij kinderen tussen 5 en 14 . Ongeveer een vierde van de gerapporteerde gevallen van lyme gaat over kinderen tot 14 jaar oud.

Kinderen hebben alle tekenen en symptomen van lyme die volwassenen hebben, maar het kan zijn dat ze moeilijkheden hebben om aan te geven wat ze exact voelen of waar ze pijn hebben. Het kan zijn dat u ziet dat hun prestaties op school achteruitgaan of dat ze stemmingswisselingen hebben die problematisch worden. De sociale en mondelinge vaardigheden van uw kind of zijn motorische coördinatie kan achteruitgaan.

Of uw kind kan zijn eetlust verliezen. Kinderen hebben meer kans dan volwassenen om artritis als initieel symptoom te hebben. In 2012 werd er in Nova Scotia een studie uitgevoerd bij kinderen met lyme, die aantoonde dat 65 procent lyme-artritis ontwikkelde. De knie was het meest aangetaste gewricht. 

SAMENVATTING: symptomen van de ziekte van Lyme bij kinderen zijn dezelfde lymesymptomen als volwassenen, maar de kans op artritis is groter. 
 

Gevoeligheid voor licht en wijzigingen in het zicht
Een zwak binnenlicht kan oncomfortabel of zelfs verblindend aanvoelen. De gevoeligheid voor licht kan zo ernstig zijn voor sommige mensen dat ze ook binnen een zonnebril moeten opzetten, naast het feit dat ze buiten een zonnebril moeten opzetten in normaal licht. Lichtgevoeligheid werd aangetoond bij 16 procent van de volwassenen met vroege lyme. In dezelfde studie, rapporteerde 13 procent een wazig zicht.

SAMENVATTING: symptomen van de ziekte van Lyme kunnen zijn ook  lichtgevoeligheid, ook voor binnenverlichting.
 

Huidproblemen
Huidsymptomen komen snel voor bij lyme. U kunt onverklaarbare huiduitslag of grote kneuzingen hebben zonder gebruikelijke oorzaak. Huidproblemen kunnen jeukend zijn of er lelijk uitzien. Ze kunnen ook ernstiger zijn, zoals bij B-cel lymfoom. Andere huidaandoeningen die geassocieerd zijn met lyme:

• morfea, of verkleurde huiddelen
• lichen sclerose, of witte stukken dunne huid
• parapsoriasis, een voorloper van huidlymfoom

In Europa, zijn enkele van de huidziekten die door lyme veroorzaakt worden en overgebracht worden door verschillende borreliasoorten: 

• borrelia lymfocytoom, dat vaak voorkomt in Europa en een indicator voor vroege lyme is.
• acrodermatitis chronica atrophicans

SAMENVATTING: symptomen van de ziekte van Lyme kunnen behalve de klassieke uitslag door lyme ook andere soorten van huiduitslag zijn.  
 

Ziekte van Lyme symptomen na jaren


Andere neurologische problemen. 
Neurologische symptomen kunnen subtiel en soms specifiek zijn. Over het algemeen kunt u zich onzeker voelen over uw evenwicht of kan de coördinatie van uw bewegingen minder zijn. Een kleine helling op uw oprit naar beneden lopen kan een inspanning vragen terwijl dit vroeger niet het geval was. U kunt meer dan eens vallen en struikelen, hoewel dit u vroeger nooit overkwam. Sommige effecten van lyme zijn zeer specifiek. 

De borreliabacterie kan bijvoorbeeld een of meer van uw hersenzenuwen aantasten. Dit zijn 12 paren van zenuwen die van uw hersenen naar uw hoofd -en nekgebied lopen. Wanneer de bacteriën de gezichtszenuw binnendringen (de zevende hersenzenuw), dan kan dit spierzwakte of –verlamming veroorzaken aan een of beide kanten van uw gezicht.

Deze verlamming wordt soms foutief verlamming van Bell genoemd. De ziekte van Lyme is een van de weinige ziekten die verlammingen kan veroorzaken aan beide zijden van het gezicht. Of u kunt last krijgen van een verdoofd en tintelend gevoel in uw gezicht. Andere aangetaste hersenzenuwen kunnen verlies van gevoel of reukzin veroorzaken. 

Een studie door het Amerikaanse Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) naar 248.074 gevallen van de ziekte van Lyme tussen 1992 en 2006 toonde aan dat 12 procent van de patiënten met de ziekte van Lyme last had van symptomen van de hersenzenuw. Terwijl de bacterie van lyme zich door het zenuwstelsel verspreidt, kan het weefsel aangetast raken bij de verbinding tussen de hersenen en de wervelkolom (de hersenvliezen).

Sommige van de vaak voorkomende ziekte van lyme symptomen bij lymemeningitis zijn nekpijn of stijfheid, hoofdpijn en gevoeligheid voor licht. Encefalopathie, dat uw mentale toestand wijzigt, komt minder vaak voor. Deze neurologische symptomen komen voor bij ongeveer 10% van de volwassen individuen met onbehandelde ziekte van Lyme.

SAMENVATTING: Neurologische problemen, gaande van problemen met het evenwicht, tot stijve nek, tot gezichtsverlamming, kunnen symptomen van de ziekte van Lyme zijn. 
 

Hartproblemen
Lymebacteriën kunnen het weefsel rond het hart binnendringen, een aandoening die lymecarditis genoemd wordt. Carditis kan van mild tot ernstig voorkomen. De interferentie van bacteriën in het hart kan pijn op de borst, een licht gevoel in het hoofd, kortademigheid en hartkloppingen veroorzaken.

De ontsteking, veroorzaakt door de infectie, blokkeert de overdracht van elektrische signalen van de ene hartkamer naar de andere, zodat het hart minder regelmatig klopt. Dit kent men als blokkering van het hart. Lyme kan ook het hart zelf aantasten. 

Ziekte van Lyme dodelijk

Ja, lyme kan dodelijk af lopen, dit is echter zeldzaam.
Hoe vaak komt lymecarditis voor? Hier zijn enkele statistieken.

• Het Amerikaanse CDC stelt dat slechts 1 procent van de gerapporteerde lymegevallen ook gepaard gaat met carditis.
• Andere studies tonen aan dat 4 tot 10 procent van de lymepatiënten (of meer) aan carditis lijdt. Maar deze cijfers kunnen mogelijk verklaard worden door een ruimere definitie van carditis.
• Ook kinderen kunnen lijden aan lymecarditis (24).Met behandeling zullen de meeste mensen herstellen van een episode van lymecarditis. Maar soms kan dit een dodelijke afloop hebben. Het CDC rapporteerde drie onverwachte doden door lymecarditis tussen 2012–2013.

SAMENVATTING: Lymebacteriën kunnen uw hart aantasten en daar verschillende symptomen veroorzaken. 
ziekte van lyme door de jaren heen



Wat moet u doen bij vermoedens van de ziekte van Lyme.

Als u tekenen of symptomen van lyme heeft, moet u een arts of liever nog een goede alternatief therapeut die gespecialiseerd is in de ziekte van Lyme zoals ik raadplegen.

SAMENVATTING: Vind een arts die ervaring heeft met de behandeling van de ziekte van Lyme.
 


Ziekte van Lyme Test


De vaak gebruikte ELISA test is zoals we uitleggen op de 'diagnose' pagina geen betrouwbare indicator voor veel lymepatiënten. De Western Blot test is gewoonlijk gevoeliger, maar mist nog steeds veel van de gevallen van ziekte van Lyme.

Wanneer u initieel geen uitslag gehad hebt, dan wordt de diagnose in de reguliere geneeskunde meestal gebaseerd op uw symptomen en de mogelijke blootstelling aan teken. De arts zal de mogelijkheid van andere ziekten die dezelfde symptomen veroorzaken proberen uit te sluiten.


Behandeling ziekte van Lyme later stadium



Een alternatief is mijn online zelftest doen, of het meten met een systeem wat controleert of het elektromagnetisch veld dat de borreliabacterie produceert meetbaar is in uw lichaam. Zoals ik doe bij praktijk herstartjegezondheid.nl

SAMENVATTING: De diagnose van lyme is gewoonlijk gebaseerd op uw symptomen. 

 
teek

Wat moet u doen bij een beet van een teek

Verwijder de teek door hem er meteen uit te trekken met een pincet met een fijne kop. Til omhoog met trage en gelijkmatige druk. Draai niet terwijl u de teek verwijdert. Duw hem niet plat en doe er geen zeep of andere stoffen op. Breng geen hitte aan. Plaats de teek in een afsluitbaar bakje. Zie of u het soort van teek kan identificeren. Was uw huid zeer grondig met zeep en water en wrijf er met alcohol op onmiddellijk nadat u de teek verwijderd heeft. Niet alle teken zijn drager van lyme.

De lymebacterie wordt alleen overgedragen door teken in hun nimfstadium of door volwassen teken. Bewaar de teek om hem aan uw arts te laten zien. Een goede arts zal willen bepalen of er bewijs is dat aantoont dat hij zich gevoed heeft.

Teken worden dikker wanneer ze eten. Het risico dat u lyme krijgt door een geïnfecteerde teek stijgt afhankelijk van de tijd die ze gehad heeft om zich te voeden met uw bloed.

SAMENVATTING: Haal de teek eruit met een pincet en berg hem op in een hersluitbaar bakje voor identificatie.
 

Antibiotica werken
Wanneer u de klassieke uitslag van lyme heeft of andere symptomen van vroege lyme, dan heeft u binnen 3 dagen of minimaal binnen drie weken orale antibiotica nodig. Kortere behandelkuren geven een kans op terugval van 40 procent. Zelfs na drie weken antibiotica, kan het zijn dat u nog een of meer reeksen antibiotica nodig heeft als uw symptomen terugkeren. Lyme is moeilijk en heeft verschillende effecten op mensen. Hoe langer u symptomen gehad heeft, hoe moeilijker de ziekte te behandelen is.

SAMENVATTING: Ten minste drie weken orale antibiotica wordt aanbevolen wanneer u symptomen krijgt van vroege lyme.
 

De essentie
Lyme is een ernstige ziekte met veel lyme symptomen welke overgebracht wordt door teken met een breed gamma van symptomen. Wanneer ze zo spoedig mogelijk behandeld wordt met een reeks van geschikte antibiotica, dan is er een grotere kans op een goed behandelresultaat.

Heeft u de ziekte van Lyme, dan is het noodzakelijk om een arts of therapeut te vinden die goede ervaring heeft met de ziekte van Lyme omdat er veel onwetendheid heerst en verkeerde behandelingen uw situatie kunnen verergeren.

Kaj Alexander